Om Nordkøb A/S

Organisation

Nordkøb A/S

Energivej 25

3000 Helsingør

 

CVR-NR: 37199605

P-NR: 1020862714

EAN-NR: 5790001124854

 

Tegningsregel : Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. 

 

Jacob Brønnum er direktør for Nordkøb A/S

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand     

Administrerende direktør

Jacob Nordquist

Halsnæs Forsyning A/S


Administrerende direktør

Lone Byskov

Hillerød Forsyning A/S


Administrerende direktør Henrik Hansen

Fredensborg Forsyning A/S


Administrerende direktør Jacob Brønnum

Forsyning Helsingør A/S


Administrerende direktør Mette Therkildsen

Gribskov Forsyning A/S

Ejerne

Nordkøb A/S ejes af følgende forsyningsselskaber:

 • Forsyning Helsingør A/S

180 ansatte.

Multiforsynings-virksomhed. Leverer el, vand, varme og kraftvarme og aftager affald og spildevand i Helsingør kommune med 63.000 indbyggere.  • Fredensborg Forsyning A/S

  50 ansatte.

  Leverer vand og aftager spildevand og affald i Fredensborg Kommune med ca. 41.000 indbyggere.


  • Gribvand A/S

  40 ansatte.

  Aftager spildevand og affald i Gribskov kommune med ca. 41.000 indbyggere.


  • Halsnæs Forsyning A/S

  Ca. 75 ansatte.

  Leverer vand og aftager spildevand. Leverer varme og aftager affald i Halsnæs kommune har ca. 31.000 indbyggere.


  • Hillerød Forsyning

  150 ansatte.

  Leverer vand og varme samt aftager spildevand og affald i Hillerød kommune med ca. 53.000 indbyggere.

  Kort over samarbejdende forsyningsselskaber:

  Politik for bæredygtigt indkøb

  Nordkøb A/S og dennes ejere vil være en ansvarlig og bæredygtig indkøbsorganisation. Derfor ligger der bag hvert indkøb, som vi foretager, en overvejelse af, hvilket aftryk det sætter i verden. Udvikling af det socialt ansvarlige og miljømæssigt bæredygtige indkøb skal fortsætte.


  Frem mod 2025 vil vi aktivt bruge indkøb til at tage samfundsansvar og bidrage til at løse nogle af nutidens samfundsudfordringer. Fx ønsker vi at bruge indkøb til at bidrage til at nedbringe CO2 -aftrykket samt fremme genbrug og genanvendelse.

  Krav om miljømærker

  Nordkøb A/S stiller krav om miljømærket Svanen eller EU-Blomsten i forbindelse med indkøb og udbud af udvalgte produkter og serviceydelser.

  Transport af indkøb / Krav til materiel

  Nordkøb A/S vil, hvor relevant, stille grønne krav til transport af varer, som indgår i indkøbssamarbejdets udbud eller bæredygtige krav til materiel.

  Krav til byggematerialer

  Nordkøb A/S ønsker at formulere en række krav til byggematerialer i bygge- og anlægsopgaver. Kravene skal sikre, at arbejdet er miljømæssigt forsvarligt og omhandler bl.a. skadelig kemi, miljømærkning, bæredygtige materialer, genbrug og en højere grad af ressourceeffektivitet.

  Genbrug af materialer

  Nordkøb A/S ønsker at købe produkter, der i højest muligt omfang består af genanvendt materialer, når produktkvaliteten kan garanteres og det kan sikres overholdelse af gældende lovgivning. Derfor varierer indholdet af genanvendt materiale fra produkt til produkt.

  CO2-belastning

  Nordkøb A/S ønsker at indkøbe produkter med en lav CO2-belastning.

  Historie

  Novafos A/S udtræder af Nordkøb

  31/12/2019

  Nordkøb flytter til Energivej 25 i Helsingør

  Jan. 2019

  Nordkøbs ejere besluttede at gøre Nordkøb permanent

                                                                                                      23/05/2018

  Novafos A/S dannes ved en fusion af Nordvand A/S, Forsyning Ballerup A/S, Furesø-Egedal Forsyning, Forsyningen Allerød-Rudersdal A/S, Hørsholm Vand ApS og Frederikssund Forsyning A/S

  01/07/2017

  Bestyrelsesmøde, Forsyning Ballerup A/S optages i ejerkredsen.

  24/08/2016

  Bestyrelsesmøde, Halsnæs Forsyning optages i ejerkredsen.

  14/01/2016

  Nordkøb A/S's kontor etableres på Haderslevvej 25 i Helsingør

  04/01/2016

  Nordkøb A/S bliver stiftet

  01/11/2015