Forside

Nordkøb A/S

- et fælles indkøbssamarbejde mellem fem forsyningsselskaber i Nordsjælland

Igangværende udbud

Kontrakter vedr. levering af IT-drift (serverdrift, netværksdrift, helpdesk og IT-brugersupport)

Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning deltager. Udbuddet gennemføres via EU-supply.

Kommende udbud

Kontrakter vedr. håndtering og slutdisponering af spildevandsslam. Fredensborg Forsyning og Halsnæs Forsyning deltager i udbuddet.

Formål med selskabet

Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fælleskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelser.