Forside

Nordkøb A/S

- et fælles indkøbssamarbejde mellem fem forsyningsselskaber i Nordsjælland

Igangværende udbud

Rammeaftale om indkøb af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper samt visse andre relaterede tjenesteydelser (genudbud).


Rammeaftale om indkøb af brøndgods (genudbud)


Kommende udbud

Ingen for nuværende.

Formål med selskabet

Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fælleskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelser.