Forside

Nordkøb A/S

- et fælles indkøbssamarbejde mellem 6 forsyningsselskaber i Nordsjælland

Igangværende

udbud

UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ AD HOC RÅDGIVERYDELSER.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/nordkob.asp

Udbuddet håndteres af Peter Lerche Andreasen.

 

UDBUD RAMMEAFTALER PÅ ENTREPRENØRYDELSER/DE SMÅ GRAVEARBEJDER.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/nordkob.asp

Udbuddet håndteres af Peter Lerche Andreasen.

 

UDBUD RAMMEAFTALE SPILDEVANDSPUMPER, RESERVEDELE, TILKØB OG VISSE TJENESTEYDELSER

Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning, Hillerød Forsyning og Novafos (option) deltager i udbuddet..

Udbudsdokumenter kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/nordkob.asp

Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

UDBUD RAMMEAFTALE VEDR. HÅNDTERING AF SPILDEVANDSSLAM FRA MELBY RENSEANLÆG

Halsnæs Spildevand A/S deltager i udbuddet.

Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

UDBUD RAMMEAFTALE VEDR. INDKØB AF BRØNDGODS

Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning, Hillerød Forsyning og Novafos deltager i udbuddet.

Udbudsdokumenter kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/nordkob.asp

Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

Kommende

udbud

Nordkøb A/S er gået i gang med forarbejdet til følgende udbud:

 

 

 

  • Udbud vedr. indkøb af biler, kassevogne, ladvogne m/u kran. Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

 

 

 

 

 

Formål med selskabet

Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fælleskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelser.

Nordkøb A/S

Haderslevvej 25 | 3000 Helsingør

CVR: 37 19 96 05