Forside

Nordkøb A/S

- et fælles indkøbssamarbejde mellem 6 forsyningsselskaber i Nordsjælland

Igangværende

udbud

UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ AD HOC RÅDGIVERYDELSER.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NORDKOB.

Udbuddet håndteres af Peter Lerche Andreasen.

 

UDBUD RAMMEAFTALER PÅ ENTREPRENØRYDELSER/DE SMÅ GRAVEARBEJDER.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NORDKOB.

Udbuddet håndteres af Peter Lerche Andreasen.

 

UDBUD HÅNDTERING OG SLUTDISPONERING AF SPILDEVANDSSLAM

Det vedrører renseanlæg under Novafos A/S og Fredensborg Spildevand A/S.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NORDKOB.

Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

UDBUD INDKØB AF KRAN- OG RENOVATIONSBILER

Det vedrører indkøb af biler til Halsnæs Affald A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Udbudsdokumenter mm kan tilgås på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NORDKOB.

Udbuddet håndteres af Jacob Løvenstjerne.

 

 

 

Kommende

udbud

Nordkøb A/S er gået i gang med forarbejdet til følgende udbud:

 

  • Pumper og reservedele til pumper. Ved spørgsmål kontakt Jacob Løvenstjerne.

 

 

 

 

 

 

Formål med selskabet

Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fælleskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelser.

Nordkøb A/S

Haderslevvej 25 | 3000 Helsingør

CVR: 37 19 96 05